Wildbrücke Cremlinger Horn

 


Blick vom Cremlinger Horn nach Westen
links: Umgehungsstraße B1- rechts: Kreisel
August 2005

 


an der K156 nach Schulenrode
September 2005


November 2005

 


Juni 2006

 

 

 

 


 


August 2006

 

 


Januar 2007

 


Juli 2007


Oktober 2007

 


Gekappte und zurückgebaute K156 nach Schulenrode

 

 


Juni 2008

 

 

 

 

 

 

 


September 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Januar 2009